Powrót

Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych

§ 1. Stosowanie plików cookies

 1. Serwis brickfreak.pl używa plików cookies w szczególności w celu prawidłowego działania serwisu internetowego brickfreak.pl, a także w celach statystycznych oraz dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników.
 2. W celach, o których mowa w ust.1, Administrator danych osobowych automatycznie przetwarza adres IP Użytkowników.
 3. Dane, o których mowa w ust. 2, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Możliwość zapisu plików cookies jest w całości kontrolowana przez użytkownika przeglądarki i możliwe jest jej wyłączenie w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Dane są przetwarzane do chwili otrzymania skutecznego sprzeciwu.

§ 2. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest BRICK FREAK Katarzyna Tomaszewska z siedzibą w Gadzowicach 32, 48-100 Głubczyce, NIP 748-154-08-99, REGON 520374749.

§ 3. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy

 1. W celu zawarcia, a następnie należytego wykonania umowy w przedmiocie świadczenia usług turystycznych BRICK FREAK Katarzyna Tomaszewska pobiera od Klientów następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby zgłaszającej rezerwację oraz dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numeru telefonu).
 2. Dane, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. jako dane niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, nie dłużej niż przez 6 lat od dnia zawarcia umowy, w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego.
 3. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne do zawarcia umowy.
 4. Dane, o których mowa w ust.1, mogą zostać przekazane do podmiotów współpracujących w zakresie obsługi księgowej i prawnej, organów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności organy podatkowe, organy nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi turystyczne).

§ 4. Dane osobowe przekazywane udostępniane dobrowolnie

 1. Dane osobowe, inne niż w § 1. ust. 2 i § 3. ust. 1, są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane mają być przetwarzane i wyłącznie w celu i zakresie w tej zgodzie opisanym.
 2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, może zostać cofnięta w dowolnym momencie, ale cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 5. Zmiana lub aktualizacja danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przetwarzania przez BRICK FREAK danych osobowych za niezgodne z prawem.
 2. W celu realizacji swoich praw oraz w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem do administratora pod adres BRICK FREAK Katarzyna Tomaszewska, Gadzowice 32, 48-100 Głubczyce lub na adres e-mail: rodo@brickfreak.pl.

Powrót